Senior

  • Sofia Petersen, fungerende sportslig leder
  • Odd Sønsterud, medlem

Bredde

  • Bengt Fredrik Straith, medlem
  • Lise Larssen, medlem
  • Heidi Tyrdal Hartvigsen, medlem
  • Per Atle Steinsland, medlem
  • Kjetil Strømseth, medlem