Utvalget skal dekke aktivitet i alle klasser til og med 16 år og bredde på alle aldre.

 

Jan Wangen
Mobil: 414 13 035
E-post: jan.wangen@kriminalomsorgen.no

Håvard Bråthen
Mobil: 901 03 329
E-post: firmapost@ivt.no; haavard@getmail.com

Stein Torsvik
Mobil: 464 01 045
E-post: stein.torsvik@statkraft.com; ste-tor@online.no

Lars Jensen
Mobil: 905 51 464
E-post: lars.jensen@tingstad.no 

Arna Gjerland
Mobil: 920 49 570
E-post: arna.gjerland@atea.no; ermic-j@online.no

Hanne Huseby
Mobil: 915 94 196
E-post: hehuseby@online.no

Gunn Wigen (styrets representant)
Mobil: 907 07 815
E-post: gunn@oppsalhandball.no